IMG_9648s去到日本,你會發現成日都唔係好夠纖維質。出街食飯好少有大量蔬菜,頂多都係得少少沙律,諗住買水果啦,有時價錢又唔係平。

咁有乜方法搵多d菜食呢?

原來呢,同食烤肉同屬一個集團既溫野菜就幫到你勒。

故名思義,佢主打野菜,同埋d菜係溫既,唔係凍既。

無錯,呢度提供任食火鍋,最最最重要,就係所有菜都係來自日本唔同產地,絕對精選。

味道方面,打邊爐你都識自己調味架啦,但日本出產既野菜真係鮮甜,菇菌類爽夾香,更要一讚既係薯仔超好食。

坐o係位order就得,唔使行來行去拎。

成個日本都有分店,總有一間o係左近。

溫野菜日本官網:http://www.onyasai.com/

IMG_9640s

IMG_9641s