Tag: 土佐山

[吃在路途上] 驚喜又出現 – とりの巣カフェ

食過早餐,打點好,又係時候check-out,離開Aub…

深山食之體驗 [早餐]– Auberge Tosayama

一泊二食,睡醒當然又係食啦。 由於尋晚餐飯一般般,所以對…

深山食之體驗 – Auberge Tosayama

參觀完咁清麗脫俗既建築同環境(前文),又夠鐘食晚飯了。 …

[相集] 住在深山的體驗 – Auberge Tosayama

此篇為相集,介紹及評語請參閱上文。

住在深山的體驗 – Auberge Tosayama

食過鰻魚飯、睇過水車,又要開始兩個幾鐘既自駕旅程了,去今…